• 5 beltegravere
  • 7 tonns med gummibelter,  9, 13, 15 og  20 tonn med stålbelter
  • 2 lastebiler, Volvo begge to, tippbil
  • Traktor