Belegningsstein

Belegningsstein, heller og kantstein i betong er robuste, miljøvennlige og har lang levetid. Områder med betongbelegningsstein er stort sett vedlikeholdsfrie. Jon Tore Sand tilbyr legging av både belegningsstein, heller og kantstein i de fleste uteområder.

Natursteinsmuring

Jon Tore Sand utfører muring med naturstein. En natursteinmur setter et fantastisk vakkert preg på hagen, samtidig som den er svært solid, holdbar og helt vedlikeholdsfri. Vi har lang erfaring innen natursteinsmuring, og vi er stolte av de murene vi setter opp.

Sprengning og pigging

Jon Tore Sand utfører tjenester innen sprenging. Vi tar både mindre oppdrag, som sprengning av garasjetomter, og større oppdrag, som sprengning av industriområder og parkeringsplasser. Sikkerheten står i fokus, og alle sprengningsoppdrag utfører i tråd med lover og regler satt for denne type arbeid. Vår moderne maskinpark gjør det mulig å holde høy kvalitet på alle oppdrag.

Graving

Jon Tore Sand tilbyr gravetjenester, herunder utgraving og planering av tomter, drenering, opparbeidelse av veier og plasser, planering av hager og uteomeråder. Vi har en moderne maskinpark med maskiner i forskjellige størrelser som hjelper oss å utføre alle oppdrag på en profesjonell og effektiv måte.

Drenering

Jon Tore Sand utfører graving av dreneringsgrøfter, og arbeider selvsagt med nøyaktighet for å forhindre skader på bygninger eller uteareal. Drenering av grunnen rundt en boligs grunnmur er viktig for å forebygge fuktskader i grunnmuren eller utbedring av allerede oppståtte fuktproblemer.

Dreneringsoppdrag tas i Asker og Bærum, Røyken og Hurum.

Vann og avløp

Vi utfører legging av vann og avløpsrør. Dette inkluderer graving og montering av kummer.

På hytter eller utenfor tettbygde strøk, er det vanlig å benytte seg av «oppsamlingstanker» for kloakk fra hytter/boliger. Disse tankene kalles septiktanker, og blir gravd ned i bakken ved bygningen. Vi frakter, graver ned og kobler til septiktanker.

Vi er også sertifisert til å utføre gravearbeid i forbindelse med infiltrasjonsanlegg i forbindelse med avløp.

Prosjektering

Jon Tore Sand utfører prosjektering av mindre vann og avløpsprosjekter (private). Det samme gjelder private oppdrag innen drenering, for eksempel drenering av grunn rundt hus eller drenering av uteareal.